חדשות ועדכונים

25/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
01/01/2022
01/01/2022
21/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
01/11/2021
14/10/2021
13/10/2021
01/10/2021
01/10/2021
01/10/2021
01/10/2021
01/10/2021
17/09/2021
08/09/2021
21/07/2021
01/04/2021
27/03/2021
24/02/2021
01/02/2021
01/02/2021
01/02/2021
21/02/2020
01/03/2019

חדשות


13/10/2021
רב קו חצי אנונימיהנדון: הנחיה לעניין אופן ההנפקה והטעינה ברב קו חצי אנונימי

בהתאם להנחיות שהתקבלו ממשרד המשפטים, לעניין אופן הנפקה וטעינה בכרטיסי רב קו״ חצי אנונימי״ על מפעילי התחבורה הציבורית לפעול כדלקמן:

1.     החל מיום 1.3.2016, ניתן יהיה להנפיק על גבי כרטיס זה את כל הזכאויות האישיות הקיימות ובכלל זה, אזרח ותיק, נוער, נכים, זכאי ביטוח לאומי, סטודנט וכדומה.

 

כמו כן, יש לאפשר לטעון את כל הסדרי הנסיעה הרלוונטים לפרופיל הזכאות של הנוסע כולל הסדר נסיעה חופשי חודשי. יש להציע לנוסע את כל סוגי הכרטיסים הקיימים (פרסונאלי, חצי אנונימי ואנונימי) תוך הצגת ההבדלים בין כל כרטיס

 

2.     הנפקת כרטיס רב קו חצי אנונימי תבוצע רק לאחר בקשה מפורשת של הנוסע וחתימתו על מסמך המיידע אותו כי לא יבוצע שיחזור / החזר / זיכוי בגין הסדרי הנסיעה הטעונים בכרטיס. ככל שהכרטיס יאבד מכל סיבה שהיא, יאבד הנוסע את סכום הכסף שהיה טעון על הכרטיס ואת הסדרי הנסיעה שהיו בו. אולם, אם יש תקלה בכרטיס, וניתן לשחזר את הסדרי הנסיעה הטעונים בו ללא צורך בגישה למאגרי מידע, יש לשחזרם במצב דברים זה.

כדי לרכוש כרטיס חדש יהיה על הנוסע להוכיח מחדש את זכאויותיו האישיות, באופן דומה לזה שנעשה בעת רכישת הכרטיס שניזוק או שאבד. בנוסף, יצהיר הנוסע שאין ברשותו כרטיס רב קו חצי אנונימי נוסף.

 

3.     מסמכים כנ״ל בסעיף 3 יישמרו בעותק קשיח אצל המפעיל שהנפיק את הכרטיס ובנוסף ייסרק ויישמר במרכזי השירות. יובהר, כי טופס המידע/הסכמה של המבקש כאמור, לא יכיל כל נתון שמאפשר לקשר בינו לבין הכרטיס. כלומר, על הטופס לא יצוין מספר הכרטיס, אלא פרטים מזהים של מקבל הכרטיס בלבד.


4.     תוקף הפרופיל לנוסע הזכאי להנחות, יהיה בהתאם לתוקף פרופיל הזכאות אך לא יותר משנתיים ממועד הנפקת הכרטיס.

 

5.     נוסעים המעוניינים להסב כרטיס פרסונאלי הקיים ברשותם לכרטיס חצי אנונימי, יהיו רשאים לעשות זאת ללא תשלום נוסף.

 

6.     יש להקפיד על מחיקת המידע בהמשך למעבר מכרטיס רשום לכרטיס חצי אנונימי.

7.        הנפקת כרטיס רב קו אנונימי תהיה בעלות של חמישה ₪.

 

חיפוש לפי קו

Nazareth Unbs
חפש

Next Bus - מידע בזמן אמת

Next Bus Text שרותי אוטובוסים מאוחדים נצרת

שירותים נוספים