חדשות ועדכונים

20/09/2020
19/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
16/09/2020
14/09/2020
13/09/2020
06/09/2020
01/09/2020
01/09/2020
26/08/2020
25/08/2020
21/07/2020
21/07/2020
13/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
07/06/2020
26/05/2020
15/05/2020
07/05/2020
27/04/2020
25/03/2020
17/03/2020
17/03/2020
15/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
21/02/2020
02/12/2019
01/10/2019
03/06/2019
01/06/2019
29/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
01/03/2019
23/02/2018

חדשות


21/07/2020
עדכון הנחיות להפעלת שירותי התחבורה ציבורית בצל הקורונה

 

עדכון הנחיות להפעלת שירותי התחבורה ציבורית בצל הקורונה

 

נוסעים 

1 .נוסע שחום גופו עולה על 0.38 מעלות או עם שיעול או קושי נשימה (למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה) לא ישתמש בתחבורה הציבורית – האחריות בנושא חלה על הנוסע. 

2 .לא ישתמש בתחבורה הציבורית נוסע ללא מסיכת פנים כמחויב בהנחיות משרד הבריאות, למעט נוסעים הפטורים מעטיית מסכה לפי הרשום בצו (כגון ילדים מתחת לגיל 7 ,אדם בעל מוגבלות פיזית, שכלית או נפשית המונעת ממנו עטיית מסכה). מובהר כי האכיפה בנושא זה אינה מחובתו של הנהג, אך הוא רשאי לציין זאת בפני הנוסע וגם לא להעלותו לאוטובוס. 

3 .חובת התיקוף חלה על הנוסע כבשגרה, לא תתאפשר טעינת חוזה כלשהו. תשלום במזומן באוטובוס יתאפשר אך ורק לאזרחים ותיקים ומלווים לעיוור ולקווי השירות בהם יש הנחת מזומן של %50 לכלל האוכלוסייה. באוטובוסים בהם אין ולידטור מאחור, יתקף הנוסע את כרטיס הרב- קו במכונת הכירטוס ללא מגע של הנהג בכרטיס. למען הסר ספק חלה חובה להעלות נוסעים גם מהדלת הקדמית. 

4 .בכל אוטובוס יסופק לרשות הנהג כפפות חד פעמיות על מנת שיתאפשר לו שימוש בהן (ככל שירצה בכך) בעבור גביית התשלום במזומן. 

 

עליית נוסעים ופיזורם במרחב האוטובוס 

5 .ארבעת המושבים בשורה הראשונה באוטובוס (מאחורי הנהג ובסמוך לדלת הכניסה לאוטובוס) יישארו ריקים. במידה וישנה מחיצה (תא הפרדה לנהג)המונעת מעבר רסס בין מושב הנהג לבין המושבים שמאחוריו, ניתן יהיה לשבת במושבים אלו. חיפוש לפי קו

Nazareth Unbs
חפש

Next Bus - מידע בזמן אמת

Next Bus Text שרותי אוטובוסים מאוחדים נצרת

שירותים נוספים