חדשות ועדכונים

19/10/2020
19/10/2020
13/10/2020
11/10/2020
09/10/2020
09/10/2020
08/10/2020
05/10/2020
29/09/2020
20/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
01/09/2020
01/09/2020
26/08/2020
25/08/2020
21/07/2020
21/07/2020
13/07/2020
07/06/2020
26/05/2020
15/05/2020
07/05/2020
27/04/2020
25/03/2020
17/03/2020
17/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
21/02/2020
02/12/2019
01/10/2019
03/06/2019
01/06/2019
29/03/2019
01/03/2019
23/02/2018

חדשות


18/09/2020
אופן הפעלת התחבורה הציבורית בחגי תשרי תשפ"א

הנדון: מתווה להפעלת התחבורה הציבורית בחגי תשרי תשפ"א

 

 

במסגרת ההיערכות להטלת סגר כללי במהלך חגי תשרי תשפ"א, להלן הנחיות לתפעול התחבורה הציבורית בימי הסגר. מכתב זה מבטל את ההנחיות לחגי תשרי שהופצו ביום 20.9.9.   

 

א.   רשת הקווים 

רכבות - כל קווי רכבת ישראל והרכבת קלה בירושלים – יפעלו כסדרם. הכרמלית תפעל כסדרה.   

אוטובוסים - ככלל, יפעלו כל הקווים שמשרתים את אחת המטרות המותרות כפי שנקבעו במסגרת מגבלות התנועה שבתקנות (יציאה לעבודה, הצטיידות, טיפול רפואי). יבוטלו רק קוים שבאופן מובהק משרתים מטרות אחרות, כגון קווי תלמידים, אקדמיה, לילה, תיירות, מוקדי בילוי וכדומה.

קווי הזנה לרכבת יפעלו בימים ובשעות בהם הרכבת פעילה.  

ב.  תדירות - בקווים הפעילים, תופעל תדירות מלאה כבימי שגרה, וללא צורך בתגבורים מיוחדים. ככל שישנם קווים בהם סבור המפעיל שיש צורך בתגבור (כגון קוים לבתי חולים) – יש לתאם נקודתית אל מול הממונה המחוזי.  קוים בינעירוניים ארציים ארוכים – יפעלו בתדירות מופחתת.                                                                                    

ג. תפוסה - בכל האמצעים תעמוד התפוסה על %50 מהקיבולת המותרת ברישיון הרכב, ולאורך כל שעות הפעילות. לא תתאפשר ישיבה בשורה שמאחורי הנהג, פרט לאוטובוסים בהם כבר הותקנו מחיצות.  

ד.   ימי ושעות פעילות 

ימים א-ה: כלל הקווים שיופעלו, הן ברכבת והן באוטובוסים, יופעלו בין השעות 05:00-22:00 בלבד.  

ימי שישי וערבי חג: לא יופעל שירות בינעירוני כלל, לא ברכבת ולא באוטובוסים. יופעל שירות עירוני בלבד בהתאם לרשימת הקווים הפועלת בו בימים א-ה.  

מוצאי שבת וחג: לא יופעל שירות בינעירוני כלל, לא ברכבת ולא באוטובוסים. במוצאי שבת וחג יופעל שירות עירוני בלבד מצאת השבת ועד השעה 22:00.  בערים ערביות בהם בימי שגרה פועל שירות עירוני לאורך כל השבת - יוכל לפעול גם במהלך תקופת הסגר.  

ה. מוניות שירות - יהיו כפופות להנחיות כמו יתר האמצעים בכל ההיבטים (תפוסה, תדירות, ימי ושעות פעילות) ובהתאם לאופי הקו (עירוני/בינעירוני). יתאפשר ביטול או דילול קוים בהתאם לבקשות המפעילים.  

ו. שמירת הנחיות לצמצום ההידבקות - לא יחול שינוי במגבלות שהופצו על שימוש במזומן, בחובת עטיית מסיכה, בהנחייה לפתיחת חלונות, ובהקפדה על ניקיון האוטובוסים והרכבות.   

ז. פיקוח - יש להמשיך ולהפעיל את הפקחים הייעודיים שגויסו לטובת הסיוע באכיפת התקנות.

המשך העסקתם לאחר חודש ספטמבר יעודכן בנפרד.   

ח.  היערכות למועדים מיוחדים -

 ערב ראש השנה 18/09/2020 - יפעל השירות העירוני, הבינעירוני והרכבתי כביום שישי רגיל, גם לאחר השעה 14:00, וללא תגבורים מיוחדים לראש השנה כבשנים קודמות.  

מוצאי ראש השנה 20.9.2020 – כאמור, לא יפעל שירות בינעירוני כלל.                                                                                                   צום גדליה יום שני 21.9.2020 – תופעל המפה שאושרה עבור ימי א-ה לתקופת הסגר, וללא תגבורים מיוחדים. צה"ל נערך להסעת החיילים באופן עצמאי, עם זאת יש לגלות ערנות לתגבור בשטח של קוים המאופיינים בנסיעות חיילים.  

חול המועד סוכות 4-8/10/2020 – תופעל מפת שגרה בהתאם להנחיות שבסעיפים הקודמים וללא קוים ייעודיים או תגבורים מיוחדים לתקופה זו כבשנים עברו.  

 ט. רישוי - כלל המועדים יאושרו במערכת הרישוי תחת מועד 'מיוחד' ולא תחת מועדי 'אירוע', בכדי למנוע תקלות בשנה הבאה בהשוואות למועדי שנה זו. ככל שכבר אושרו מפות למועדי תשרי – יש לשלוח ביטול ועדכון שלהן בהתאם להנחיות שלעיל.   

 י. תגבורים - יש להיערך עם רזרבות תפעוליות במוקדים רגישים ולהפעיל בהתאם לצורך.  

 יא. מרכזי שירות  - הנחיות בנוגע להפעלת מרכזי שירות הכוללים קבלת קהל יופצו בנפרד.   


חיפוש לפי קו

Nazareth Unbs
חפש

Next Bus - מידע בזמן אמת

Next Bus Text שרותי אוטובוסים מאוחדים נצרת

שירותים נוספים